A 2020-ban elfogadott Nemzeti Energiastratégia egyik fontos célkitűzése, hogy az energiaszektor zöldítése a hazai háttéripar bázisán, a magyar gazdaság növekedését segítve, új munkahelyeket teremtve menjen végbe. A Kormány által 2021 májusában elfogadott Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia olyan forgatókönyveket vázol fel, amelyekkel már a gazdaság egésze 2050-ig történő karbonmentesítésének törvényben rögzített célja is elérhető lesz. A stratégia ugyancsak kiemelt fontosságot tulajdonít azoknak a gazdasági és társadalmi kérdéseknek, amelyek alapos elemzésével biztosítható, hogy Magyarország a zöld átmenet nyertese legyen.

A ZKK ennek a célnak az eléréséhez egy zöld háttéripar fejlesztési koncepció kidolgozásával kívánt hozzájárulni. Az első feladat a „zöld” iparágak körének tudományos igényű lehatárolása volt, hiszen korántsem egyértelműek azok a kritériumok, amelyek egy adott iparág környezet- és klímavédelmi szempontú értékelése során szerepet játszhatnak. Meghatároztuk a „zöldként” azonosított iparágak azon teljesítmény-mutatóit, amelyek javítása a stratégia célja, és amelyek nyomon követésével a végrehajtás sikere lemérhető. Felmértük az egyes iparágak fejlődési potenciálját, támaszkodva a meglévő ipar-,energia-, és klímapolitikai dokumentumokban felvázolt pályákra. Javaslatot tettünk az ágazati célkitűzések elérését szolgáló eszközrendszer kialakítására, valamint kialakítottunk egy olyan vállalati adatbázist, amely tartalmazza a hazai zöldgazdaság fejlesztés szempontjából meghatározó vállalati kör publikusan elérhető fontosabb adatait, és a későbbi szakpolitikai elemzések valamint az intézkedések nyomon követésének alapvető eszköze lehet.

Zöld Háttéripar Fejlesztési Koncepció

Téma szakmai vezetője: dr. Kaderják Péter


III. workshop

A harmadik, záró workshop a zöld átmenetben leginkább érintett iparágak pénzügyi/gazdasági teljesítményének értékelési lehetőségeit járta körbe, és az eredményeknek a környezeti teljesítménnyel való lehetséges összefüggéseit vizsgálta. A workshopra 2022. április 26-án került sor, amelyen dr. Böcskei Elvira, a BME Pénzügyek Tanszék vezetőjének előadása után a hazai pénzügyi szakma szakértői vitatták meg az elhangzottakat.

 1. Köszöntő – dr. Kaderják Péter, ZKK vezető
 2. A zöld átmenetben leginkább érintettnek tekintett iparágak pénzügyi/gazdasági teljesítményének értékelése, az eredmények lehetséges összefüggései a környezeti-teljesítménnyel, Dr. Böcskei Elvira, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Pénzügyek Tanszékének vezetője
 3. Felkért hozzászóló: Rózsa Attila (Debreceni Egyetem)
 4. Kerekasztal-beszélgetés

A műhelyvita előadása:

A zöld átmenetben leginkább érintettnek tekintett iparágak pénzügyi/gazdasági teljesítményei


II. workshop

A Zöld Háttéripar Fejlesztési Koncepció második műhelyvitájára 2022. 04.14-én 10:00– 11:30 között online módon került sor. Témája az I. workshop alapján lehatárolt iparágak „zöld” teljesítményének értékelése volt. A műhelyvitába a korábbi eseményen részt vett szakértők és a témakörrel foglalkozó államigazgatási és akadémiai kiválóságok mellett új szakértők is bekapcsolódtak.

Program:

 1. Köszöntő – dr. Kaderják Péter, ZKK vezető
 2. Az I. workshop alapján lehatárolt iparágak „zöld” teljesítményének értékelése, Dr. Pálvölgyi Tamás, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem docense
 3. Felkért hozzászólók: Nemes Csaba, MEKH és Bartus Gábor, NFFT, BME
 4. Kerekasztal-beszélgetés

A műhelyvita előadása:

Az I. workshop alapján lehatárolt iparágak „zöld” teljesítményének értékelése


I. workshop

A Zöld Háttéripar Fejlesztés projekt első műhelyvitáját 2022. 02. 18-án 10:00 – 11:30 között rendeztük. Témája a „zöld” iparágak körének tudományos igényű lehatárolása volt, hiszen korántsem egyértelműek azok a kritériumok, amelyek egy adott iparág környezet- és klímavédelmi szempontú értékelése során szerepet játszhatnak.  A rendezvény online formában zajlott. A műhelyvitán a ZKK által megbízott külső szakértők mellett a témakörrel foglalkozó államigazgatási és akadémiai szakértők, kiválóságok vettek részt meghívásos alapon.

Program:

 1. Köszöntő – dr. Kaderják Péter, ZKK vezető
 2. A „zöld” iparágak körének lehatárolása - Rozs Bálint, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. Energia és Klímapolitikai üzletágának tanácsadója
 3. Felkért hozzászólók
 4. Kerekasztal-beszélgetés

A műhelyvita felvezető előadása:

A "Zöld" iparágak lehatárolása

A zéró karbon kibocsátású gazdaságra történő átmenet kritikus feltétele a hatékony és környezetileg fenntartható villamosenergia-tárolási megoldások térnyerése elsősorban az e-mobilitás és az időjárásfüggő megújuló villamosenergia-termelés integrációja területein. A korszerű akkumulátoros áramtárolás mindkét területen kiemelt lehetőségekkel rendelkezik és globálisan nagy fejlődés előtt áll. Magyarország ipari és kutatás-fejlesztési hagyományai és adottságai ezen a téren már ma is kiemelkedőek, amelyek tudatos fejlesztése a hazai akkumulátor ipart stratégiai jelentőségű gazdasági ágazattá teheti.

A Zéró Karbon Központ megalakulásától kiemelt szerepet vállal a magyar akkumulátoripar összehangolt fejlesztését célzó erőfeszítésekből. A ZKK az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve 2021. július 1-én létrehozta a több mint hatvan iparági, akadémiai és államigazgatási intézményt tömörítő Magyar Akkumulátoripari Platformot, majd megkezdte a Magyar Akkumulátor Szövetség (HUBA) megalakításának előkészítését. Ennek keretében a ZKK támogatásával kidolgozásra került a Szövetség koncepciója meghatározva céljait és tevékenységi körét. A ZKK támogatásával a Szövetség titkársága, illetve öt munkacsoportja megkezdte tevékenységét. A Fővárosi Törvényszék 2021. december 20-án harminckilenc alapító taggal nyilvántartásba vette a Magyar Akkumulátor Szövetséget. A Magyar Akkumulátor Szövetség megalakulása az első jelentős lépés volt a hazai akkumulátoripar stratégiai célkitűzéseinek megvalósítása irányába, valamint fontos lépés volt a European Battery Alliance-hoz történő csatlakozás szempontjából. A Szövetségnek jelenleg 51 tagja van.

Téma szakmai vezetője: Mészáros Fanni

Események:

Idén már harmadik alkalommal kerül megrendezésre a Hungarian Battery Day, a hazai és régiós akkumulátoripar szereplőinek legfontosabb éves találkozója. 2023. október 26-án, a Marriott Hotel ad otthont az eseménynek.

Főbb témák:

• Az akkumulátoripar európai szabályozási kerete (Net Zero Industry Act, Critical Raw Materials Act, Battery Regulation, Electricity Market Design regulation)
• Hálózati integrált és piaci alapú energiatárolási beruházási támogatási rendszerek Magyarországon
• Fenntarthatóság és az akkumulátoripar fejlesztése Magyarországon
• Üzleti lehetőségek az elektromos járművek használt akkumulátoraiban
• Magyar kompetenciák a 2kWh alatti energiatárolási piacon
• Az akkumulátorok újrahasznosításának perspektívái Közép- és Délkelet-Európában
• Képzés és tudásfejlesztés a magyar akkumulátoriparban
• A Magyar Akkumulátor Szövetség kompetenciatérképének bemutatása

Váltsa meg jegyét az eseményre most!

A magyar hidrogéngazdaság fejlesztésére 2020 áprilisában jött létre a Nemzeti Hidrogén-technológiai Platform. Több mint 70, többségében vállalati tagot számlál, de munkájában a tudományos élet képviselői, kormányzati szereplők, háttérintézmények, és egyéb szervezetek (egyesületek, klaszterek) is részt vesznek. A Platform munkájának első szakasza a hidrogéngazdaság globális fejlődési irányait, valamint a hazai kompetenciákat és lehetőségeket felvázoló Fehér Könyv megszületésével 2021 márciusában lezárult. Ezzel párhuzamosan az Innovációs és Technológiai Minisztérium megkezdte a Nemzeti Hidrogén Stratégia kidolgozását, melyet a Kormány 2021 júniusában fogadott el.

A ZKK az iparági párbeszéd fenntartásában és a stratégia végrehajtásában segíti a Platform további munkáját. 2022 júniusáig 6 workshop megszervezését tervezzük, amelyek a stratégia végrehajtása során esetlegesen felmerülő problémák megoldásához, valamint az iparági együttműködések megerősítéséhez járulnak majd hozzá. A rendezvények a következő eredményeket hozhatják:

Téma szakmai vezetője: dr. Kaderják Péter

Események:

A Zéró Karbon Központ 2021 őszén három workshopot rendezett a hazai hidrogéngazdaság fejlesztési lehetőségeinek témájában. Az első - kapcsolódva a Nemzeti Hidrogénstratégia Zöld Kamion Programjához – a hidrogénnek a közlekedési szektorban betölthető szerepével, a második a hidrogéntechnológiák villamosenergia-rendszerbeli integrálásával, a harmadik pedig az ipari hidrogénfelhasználás bővítésével és zöldítésével foglalkozott.

A három rendezvényen elhangzott előadások tartalmi összefoglalását és a főbb konklúziókat tartalmazó ZKK policy paper.

A 2021. szeptember 16-án megrendezett Zöld Kamion workshop nyilvános anyagai:

A 2021. szeptember 27-én megrendezett Hidrogéntechnológiák a villamosenergia-rendszerben workshop nyilvános anyagai:

A 2021. október 13-án megrendezett A hidrogénfelhasználás bővítésének és zöldítésének lehetőségei az iparban workshop nyilvános anyagai:

A ZKK 2022 tavaszán két további eseményt szervezett a hidrogéngazdaság fejlődési lehetőségeinek témájában. Az első, április 5-i eseményen Breitner Dániel, az O&GD üzletfejlesztési igazgatója mutatta be a HyStore projektet, melynek célja, hogy a hidrogént meglévő és működő vagy felhagyott földgázmezőkben tárolja.

A 2022. április 5-i workshop nyilvános anyaga megtekinthető itt:

ZKK_bemutato_220405

A második, a Magyar Hidrogéntechnológiai Szövetséggel közös április 20-i rendezvény az alábbi célokat tűzte ki:

Előadások:

A rendezvénysorozat utolsó fejezeteként a BME Zéró Karbon Központ 2022. november 23-i rendezvényén kerekasztal beszélgetésekre hívta a hidrogén infrastruktúra értékláncmenti szereplőinek vezetőit, szakembereit és a hatósági és támogató szervezetek képviselőit. A kerekasztal beszélgetések résztvevői megvitatták a hidrogén termelés, szállítás, elosztás és tárolás lehetőségeit Magyarországon. A megbeszélések eredménye egy egységes irányvonal megfogalmazása a Hidrogén Highway projekt céljainak eléréséhez.

A rendezvény publikus előadása:

A rendezvényről készült összefoglaló itt olvasható:

 

 

Magyarországon 2021 elején életbe lépett az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR), amely arra kötelezi az energiakereskedőket, hogy múltbéli értékesítésük arányában, 2030-ig növekvő mértékben, hajtsanak végre energia megtakarítást eredményező beruházásokat, vagy megtakarításokat vásároljanak a beruházásokat végrehajtó más cégektől másodlagos piacon. A rendszer kereteire vonatkozó legfrissebb információk itt találhatók.

A BME Zéró Karbon Központ támogatást nyújt az EKR rendszer érintettjeinek (ITM, MEKH, kötelezettek, energiahatékonysági piac kínálati oldali szereplői) ennek a jelentős, a 2020-2030 időtávon potenciálisan ezermilliárd forintos beruházást ígérő piac keretfeltételeinek véglegesítésében. Ezt olyan műhelyviták lebonyolítása révén teszi, amelyek elsődleges célja az EKR másodlagos piac keretrendszerének kialakítására vonatkozó javaslat kidolgozása. Emellett a workshopok foglalkoznak a megtakarítások hitelesítésére vonatkozó iránymutatás, a sztenderd beavatkozásokat tartalmazó katalógus, valamint a beruházások finanszírozására vonatkozó konstrukciók kérdéseivel is.

Események:

EKR Fórum 5-6. Lakossági energiahatékonyság és az energiahatékonysági projektek finanszírozása - 2022. november 28.

A 5. workshop első előadója, Szarvas Nóra az MNB képviseletében ismertette, hogy milyen eszközökkel támogatják a lakossági és vállalati/önkormányzati energiahatékonysági projektek finanszírozását. Ezt követően Pálffy Anikó a MEHI munkatársa tartott előadást a lakossági energiahatékonysági fejlesztésekben rejlő lehetőségekről, külföldi gyakorlatokról és lakossági energiahatékonysági projektek elterjedését elősegítő szakpolitikai javaslatokról. Végül a 6., az energiahatékonysági projektek finanszírozása témában két kereskedelmi banki előadó tartott előadást - K&H Bank részéről Suba Levente és a CIB Bank képviseletében Mészáros Tamás - arról, hogy náluk hogyan tekintenek az energiahatékonysági projektekre, van-e erre a célra dedikált programjuk.

EKR Fórum 4. Szervezett másodlagos piac - 2022. november 10.

A workshop nyitó előadásában Kádár Márton (HUPX Zrt.) ismertette a MEKH és HUPX együttműködésében készült EKR piaci jelentés fontosabb eredményeit. A piacon kevés – de növekvő számú – aktív hitelesítő van. A piac egyelőre túlteljesítésben van, de a nagy számú kis kötelezettek egyelőre nem teljesítenek, az eddigi HEM-ek többsége a nagyobb kötelezettek számláján vagy harmadik félnél van. A projektek több, mint fele 10 évnél nagyobb élettartamú és az eddigi HEM-ek halmozott energiamegtakarítása 2030-ig közel 5PJ. A HEM árak mérettől és élettartamtól függenek, interjúk alapján 5.000-30.000 Ft/GJ között cserélnek gazdát.

A második előadásban szintén Kádár Márton mutatta be a HUPX Zrt. elképzelését a szervezett másodlagos piaccal kapcsolatban. Két fontos előfeltétele a piac elindításának a HEM nyilvántartás megléte – ez már teljesült -, valamint a felelősség kérdésének jogszabályi szintű tisztázása. Felelősség tekintetében az a javaslat, hogy HEM vevőt semmilyen felelősség ne terhelje az esetleges hitelesítési hibákért, csalásokért. Aukciós rendszerben folyna a kereskedés, havi vagy negyedéves gyakorisággal.

A harmadik előadásban Rácz Attila, az EnergyHub Kft. vezetője beszélt arról, hogy ők milyen másodlagos piaci rendszert működtetnek, mik a tapasztalataik, milyen nehézségekkel küzdenek. Kiemelte a kis kötelezettek elérésének nehézségét, és a digitalizáció és informatikai háttér jelentőségét a másodlagos piac működésében és a nagy számú ügyfélállomány kezelésében.

EKR Fórum 3. Az elmúlt másfél év tapasztalatairól és várható változásokról - 2022. október 27.

A workshop nyitó előadásában Deli Daniella helyettes államtitkár elmondta, hogy az EKR működéséhez sok szereplő járult hozzá, megköszönte mindenkinek az eddigi munkáját. Hangsúlyozta, hogy az EKR-t tovább kell fejleszteni, ezért a következő hónapokban egyeztetések folytatnak az érintettekkel, mely egyeztetéseken lehetőség szerint a MEKH-en és a kötelezetteken túl az auditorok képviselői is részt vehetnek. Az EKR fontos eszköz az energiahatékonyság felfuttatására, mert költséghatékony megoldások születhetnek és a pici logika érvényesülhet.

Dr. Nemes Csaba, a MEKH főosztályvezetője kiemelte, hogy sokat egyeztetnek a szereplőkkel. Beszélt arról is, hogy várhatóan EU-s változások következtében a hazai kötelezetti teljesítés mértéke is növekedni fog a jövőben. Kiemelte a HEM nyilvántartás és az intézkedéslista létrejöttének jelentőségét. Fontosnak tartják a szervezett másodlagos piac létrejöttét.

Ezt követően az EKR érintettjei mondták el a tapasztalataikat, a várakozásaikat és javaslataikat. Kötelezetti oldalról az E.ON képviseletében Dankó Edit, a MOL képviseletében Rátkay Gábor adott elő. Az auditorok részéről az Alfaped Kft.-től Gellért Péter előadását hallgattuk meg, míg energiahatékonysági piaci szereplőként az MVM ESCO és a Press Air Kft. előadása hangzott el, előbbi Kiss Csaba, utóbbi pedig Ágoston Róbert részéről.

EKR Fórum 2. Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer finanszírozási kérdések, Online, 2021. április 20.

 

EKR Fórum 1. Másodlagos piac az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszerben, Online, 2021. április 7.

A ZKK közlekedészöldítés terén végzett tevékenysége a Nemzeti Hidrogén Stratégiának a teherforgalom zöldítésére vonatkozó egyik kiemelt programjához, az úgynevezett Zöld Kamion Program előkészítéséhez kapcsolódik.

A hazai üvegházhatású gázkibocsátás (ÜHG) negyedét a közlekedési energiafelhasználás adja, aminek több mint 90%-át a közúti közlekedésből származik. Ezen belül a legnagyobb kibocsátó szegmens a nehézgépjármű közlekedés, amely az ÜHG kibocsátás mellett komoly zajszennyezéssel és helyi légszennyezéssel jár.

A Zöld Kamion Program koncepció hátterét a Magyarországon (is) áthaladó európai TEN-T közlekedési folyosók nehézgépjármű forgalmának részben hidrogén technológiára, részben pedig az LNG-üzemű kamionok elterjedésében rejlő, rövidebb távon is elérhető közlekedés-zöldítési lehetőség adja.

A projekt részeként megvizsgáljuk az LNG- és a hidrogén-meghajtású nehézgépjárművek vásárlását és üzemeltetését elősegítő gazdasági ösztönzőkben (útdíjrendszer, jövedéki adózás) lehetőségeit és a különböző technológiai/infrastrukturális feltételeket. Egyúttal felmérjük, hogy a projekt milyen gazdaságfejlesztési lehetőségeket teremtene a hazai bázisú bio LNG- és hidrogén-ellátási lánc kiépítésére a magyar járműiparban. Ezenkívül feltárjuk a kapcsolódó közlekedési célú hazai K+F+I lehetőségeket is.

Zöld Kamion Tanulmány

Az elkészült Zöld Kamion Program tanulmányt zártkörű workshopon mutatta be a Trenecon Kft. képviseletében Balogh Zsuzsanna 2022. október 28-án. A workshopon minisztériumi háttérintézmény, logisztikai vállalatok, a Magyar Hidrogéntechnológiai Szövetség képviselői, valamint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi egyetem néhány oktatója vett részt.

A workshop nyilvános előadása:

 

A Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia 2050-re klímasemlegességet céloz meg. A megvalósítás becsült költsége 50 ezer Mrd Forint, éves szinten a GDP 2-2,5%-a. Az átállás finanszírozása olyan beruházási igényt jelent, amely a pénzügyi szektor hathatós zöld irányba való elmozdulása nélkül nem teljesíthető. Ennek a ’zöldülési folyamatnak’ a gyors, gördülékeny megvalósulását támogatja a ZKK számos területen, páldául a z MNB Napenergia Fórum szervezésével és a Zöld Otthon Program szakmai támogatásával.

Téma szakmai vezetője: Dr. Szolnoki Pálma

MNB Napenergia Fórum a Magyar Nemzeti Bank és a Zéró Karbon Központ együttműködésében

A magyar gazdaság klímasemlegesség irányába történő átalakulásának kulcsterülete az időjárásfüggő villamosenergia-termelési technológiák, ezen belül kiemelten a napenergia széleskörű alkalmazása. Ez elmúlt három évben exponenciálisan nőtt a beépített napelemes kapacitások volumene, mára több mint 80 ezer helyszínen, a Paksi Atomerőmű beépített kapacitását meghaladó nagyságrendben van jelen a napenergia termelés a magyar villamosenergia-rendszerben. Ez a robbanásszerű folyamat számos megoldandó műszaki, üzleti, hálózatfejlesztési és piacintegrációs feladatot vet fel és jelentős innovációs lehetőségeket is rejt magában. A napenergia beruházások finanszírozása a hazai bankszektor tevékenységének is kiemelt területe.

Az MNB Napenergia Fórum, amely a Magyar Nemzeti Bank támogatásával jött létre, együttműködési platformként szolgál az iparág fejlődésében érdekelt iparági szereplők, pénzügyi intézmények, kormányzati szervek és egyetemi kutatók számára a hazai napenergia hasznosítás főbb fejleményeinek nyomon követésére, az említett problémák azonosítására, a legfrissebb technológiai eredmények és az innovációt igénylő problémák megismerésére.

Policy paper

ZKK Napenergia Forum uj csatlakozasi eljarasrend

ZKK Napenergia Forum CPPA Policy Paper

Fórum alkalmak:

VI. alkalom

Az MNB – ZKK Napenergia Fórum évadzáró alkalmára 2022. június 21-én 9:30 – 12: 00 között került sor az MNB Felügyeleti Központ és Pénzmúzeum épületében. A fórum arra kereste a választ, hogy hogyan lehet a meglévő és a jövőben létesülő naperőműveket, illetve a hozzájuk kapcsolódó projekteket bevonni a villamosenergia-rendszer szabályozási képességének növelésére.

Program:

Összefoglaló VI

ZKK előadás

Ewiser előadás

MAVIR előadás


V. alkalom

Május 24-én került sor az V. Napenergia Fórumra, amely a hazai napenergia hasznosítási értéklánc területén potenciális innovációs és gazdaságfejlesztési lehetőségeket járta körül. A Fórum első alkalommal került személyesen megrendezésre, helyszínéül az MNB Felügyeleti Központ és Pénzmúzeum szolgált.

Program:

V. MNB-ZKK Napenergia Fórum: Innovációs és gazdaságfejlesztési lehetőségek a hazai napenergia hasznosítási értéklánc területén

Május 24-én rendeztük az MNB-ZKK Napenergia Fórum 5. alkalmát, amely témája a hazai napenergia hasznosítási értéklánc területén potenciális innovációs és gazdaságfejlesztési lehetőségek feltárása volt. A Fórum első alkalommal került személyesen megrendezésre, helyszínéül az MNB Felügyeleti Központ és Pénzmúzeum szolgált.

Kaderják Péter bevezető előadásában felhívta a figyelmet, hogy a magyar naperőművi beépített kapacitás elmúlt években tapasztalt növekedése már önmagában is a hazai kkv szektor egyik motorja volt, amely becslésünk szerint közel 1200 Mrd HUF beruházást generálhatott. Megvizsgálva ugyanakkor a napenergiahasznosítással kapcsolatos 2019 januárja óta tett szabadalmi és használatiminta-oltalmi bejelentéseket, mindösszesen 7 publikus és további 16 nem publikus bejelentés található, azaz ez a terület nemigazán volt vonzó az elmúlt időszakban a hazai kutatás-fejlesztés számára.(1) A RePower EU és az annak keretében megjelent EU Solar Energy Strategy viszont megadhatja a kellő lökést a hazai folyamatoknak is. Érdemes tehát kiemelten gondolkodni azon, hogy a napenergia hasznosítási értéklánc mely pontjain lehet komparatív előnyünk. Egyik már most láthatóan uniós szinten kiemelt terület a PV gyártási kapacitások Európába való ’visszahozása’, hiszen az Európában jelenleg beépítésre kerülő celláknak mindössze 0,4%-át, a moduloknak mindössze 3%-át gyártják a kontinensen(2) Előidézve ezzel egy jelentős PV kereskedelmi deficitet, ami az ambiciózus naperőművi termelési célszámok mellett tovább nőhet. Az EU ezért dedikált PV-IPCEI keretrendszer létrehozását is várhatóan megkezdi.

A Fórum tehát az alábbi kérdésekre kereste a választ:

Hol lehet tere az akadémiai és a vállalkozói szféra együttműködésének a területet érintő KFI tevékenységek során?

Milyen kormányzati lépések segíthetnék az innovációs és gazdaságfejlesztési lehetőségek jobb kihasználását a hazai napenergia hasznosítási értéklánc területén?

Célszerű-e Magyarországnak támogatnia az uniós PV IPCEI projekt(ek) kialakítására vonatkozó kezdeményezést?

A fórumon Dr. Janáky Csaba (Szegedi Tudományegyetem, Megújuló Energiák Nemzeti Laboratórium, eChemicles Zrt) előadását követően külön akadémiai kerekasztal (Dr. Nagy Lajos – Pannon Egyetem, Plesz Balázs – BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Kapros Zoltán – Magyar Napenergia Társaság), és külön egy üzleti kerekasztal (Feldmájer Benjámin – Schneider Electric, Lugos Roland – Optimum Solar, Dr. Kulcsár Tibor – Metal Shredder) foglalkozott bővebben a kérdésekkel.

Összességében elmondható, hogy nagy lehetőség előtt áll a hazai napenergiahasznosítási-értéklánc mentén tevékenykedő hazai K+F ipar, amit mind kormányzati, mind kutatói és vállalati szinten érdemes tudatosan átgondolni.

(1) Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

(2) European Solar Manufacturing Council

Pannon Egyetem prezentáció

Schneider Solar prezentáció

ZKK prezentáció


IV. alkalom

A Napenergia Fórum március 29-én 4. alkalommal került megrendezésre. A rendezvény célja az volt, hogy felmérje és bemutassa, hogy a megszokott beruházási hitel típusú finanszírozás mellett milyen egyéb finanszírozási lehetőségek érhetők el a megújuló energiatermelők számára. A rendezvény hibrid formában zajlott, a helyszíni előadók mellett több mint 70 online résztvevővel.

Program:

Összefoglaló_IV

Napenergia és zöld finanszírozás MNB

MET prezentacio

ALTEO prezentacio

Raiffeisen_zöld kötvény prezentáció

Naperőmű beruházások finanszírozása_UCH.pd f


III. alkalom

A Napenergia Fórum 3. alkalmát 2022. 01. 28-án 9:30 – 12:00 között rendeztük. Témája a közép- és nagyfeszültségű hálózatra csatlakozni kívánó megújuló energiaforrásból villamos energiát termelők számára elérhető szabad kapacitások és az új kapacitás kiosztási eljárás volt. A rendezvény ismét hibrid formában zajlott. A Fórumot közel 120-an követték végig az energia- és bankszektor szakemberei közül.

Program:

Összefoglaló_III

ZKK bevezeto 01_28 ZKK Forum

MAVIR eloadas 01_28 ZKK Forum

MEKH eloadas 01_28 ZKK Forum

MET eloadas 01_28 ZKK Forum

ZKK Napenergia Forum uj csatlakozasi eljarasrend


II. alkalom

A Napenergia Fórum 2. alkalmára 2021. 12. 09-én 15:00 – 17:30 között került sor, és a privát hosszútávú áramvásárlási szerződéses (PPA) konstrukciókban rejlő lehetőségeket járta körül. A rendezvény hibrid formában zajlott, a kerekasztal résztvevői a BME-n együtt voltak személyesen, a többi résztvevő online csatlakozott. A Fórumot az energia és bankszektor szakemberei közül közel 60-an követték végig.

Program:

Összefoglaló

Előadások

ALTEO_bemutatkozó

IEF értékelése

ZKK Bevzető

Finanszírozói szempont

ZKK Napenergia Forum CPPA Policy Paper


I. alkalom

Az MNB Napenergia Fórum első összejövetelére 2021. szeptember 9.  8.30-10.00 óra között került sor, témája a kormány által 201 milliárd forintos kerettel meghirdetni szándékozott „Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva” című program pályázati felhívásának szakmai egyeztetése volt.

A rendezvény az MNB Felügyeleti Székházban került megtartásra.

Program:

Energiaközösségek Fóruma

Az átalakuló európai és hazai villamosenergia piacon több új piaci szereplő is megjelent. A vonatkozó Uniós és hazai jogszabályok ezen szereplők rendszerbe történő integrálására számos kísérletet tesznek.  Ugyanakkor a tapasztalatok hiányában számos nyitott kérdés maradt az új és a régi szereplők hatékony együttműködése vonatkozásában.

A magyar jogszabály alkotó az új szabályozási rendszer kidolgozására érdekes gyakorlati megközelítést dolgozott ki. Kísérleti jelleggel, egyelőre átmeneti szabályozási környezetben támogatja energiaközösségek gyakorlati létrehozását. A közösségek működő képes üzleti modell kialakítása mellett javaslatot tehetnek a jelenlegi szabályozási környezet finomítására, új szabályok megalkotására.

Ezen javaslatok összefogását és a legjobb gyakorlatok megosztását a ZKK energiaközösségi fórum létrehozásával támogatja. A fórumokon résztvevő energiaközösségek, szabályzó hatóságok közösen alkotják meg a szükséges továbblépés irányára vonatkozó elképzeléseket.

A Fórum szakmai vezetője: dr. Boross Norbert

A Fórum résztvevői:

Elosztói Rugalmassági Piac Implementációs (ERPI) Fórum

Az Elosztói Rugalmassági Piac Implementációs Fórum egy a ZKK által elindított hosszabb távú gondolkodás része, ami arra irányul, hogy széles körben (piaci szereplők, érintettek, szabályozók, akadémia) megvitassuk és nyomon kövessük a magyar dekarbonizációs modell fejlődését.

Az áramszektor következő évtizedeinek kulcsterülete a rugalmasság. Az elosztói rugalmassági piac kialakításának módja döntő hatással lehet a dekarbonizációs lépések sikerességére. Ennek az új piacnak egyszerre kell képesnek lennie a már most is egyre jelentősebb DSO szintű kihívások megválaszolására és a már létező, de átalakulóban lévő rendszerszintű szabályozási piac hatékony kiegészítésére.

A Fórum célja, hogy az elosztói rugalmassági piac kialakítását támogassa, széles körben, a potenciális résztvevők és az akadémia bevonásával megvitassa a fő sarokpontokat, és nyomon kövesse a folyamatot.

A Fórum szakmai vezetője: Dr. Szolnoki Pálma

Az ERPI Fórum résztvevői:

Események:

A Fórum I. alkalmára 2021. július 20-án került sor, amely október elején folytatódik.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram