Már elérhető idei harmadik policy paper-ünk, melynek középpontjában a naperőművek magyar villamosenergia-rendszerbeli integrációjának kérdései állnak. Ajánlásaink a június 21-én tartott MNB – ZKK Napenergia Fórum Quo Vadis magyar napenergia piac című évadzáró alkalmához kapcsolódnak.

ZKK Policy Paper: Ajánlások a naperőművek magyar villamosenergia rendszerbeli integrációjának támogatására

Elosztói Rugalmassági Piac Implementációs (ERPI) Fórum

Az Elosztói Rugalmassági Piac Implementációs Fórum egy a ZKK által elindított hosszabb távú gondolkodás része, ami arra irányul, hogy széles körben (piaci szereplők, érintettek, szabályozók, akadémia) megvitassuk és nyomon kövessük a magyar dekarbonizációs modell fejlődését.

Az áramszektor következő évtizedeinek kulcsterülete a rugalmasság. Az elosztói rugalmassági piac kialakításának módja döntő hatással lehet a dekarbonizációs lépések sikerességére. Ennek az új piacnak egyszerre kell képesnek lennie a már most is egyre jelentősebb DSO szintű kihívások megválaszolására és a már létező, de átalakulóban lévő rendszerszintű szabályozási piac hatékony kiegészítésére.

A Fórum célja, hogy az elosztói rugalmassági piac kialakítását támogassa, széles körben, a potenciális résztvevők és az akadémia bevonásával megvitassa a fő sarokpontokat, és nyomon kövesse a folyamatot.

A Fórum szakmai vezetője: Dr. Szolnoki Pálma

Az ERPI Fórum résztvevői:

Fórum alkalmak

Az ERPI Fórum V-VI. alkalmát 2022. október 17-én tartottuk hibrid (személyes és online) részvétel mellett

A fórum témája az elosztói rugalmassági piac várható termékeit járta körül. Először az elosztói szabályzati bizottság terveit, majd az innovációs Flex.ON projekt termékkoncepcióját ismerhettük meg, végül a Mavir bemutatta, milyen fejlesztések, fejlemények várhatók a rendszerszintű szolgáltatások piacán, amelyek a decentralizált termelők és keresletoldali válasz szereplők piacra lépését támogathatják.

Program:

ZKK prezentáció

Rozsa_Peter_Elosztoi_Szabályzati_Bizottsag

Peter_Gabor_M_FlexON

Balog_Richard_Mavir


Az ERPI Fórum IV. alkalmára 2022. március 2-án került sor, online rendezvény keretében

A fórumon megismerhettük az elosztói rugalmasság területén több szempontból is érintett egyik legnagyobb hazai szereplő, az E.ON csoport elképzeléseit, rugalmassági koncepcióját.

Program:

EON elosztoi rugalmassag

EON Flexon


Az ERPI Fórum III. alkalmát 2022. február 16-án rendeztük, 09:30-11:30 között

A téma az elosztói rugalmassági piac lehetséges termékei volt.

Program:

Prezentáció letöltése

Rugalmassági Albizottság prezentáció


Az ERPI Fórum II. alkalma 2021. október 11-én 14:30-16:30 között került megtartásra.

A fórum témája a független aggregátori modell kérdéseinek megvitatása volt.

Program:

Prezentáció letöltése


A Fórum I. alkalma 2021. július 20-án 10:00 – 12:00 között került megtartásra az ITM-ben.

Az I. alkalom célja az elosztói rugalmassági piac kialakításával kapcsolatos helyzetkép felállítása volt, a szabályozói oldal, az elosztói szabályzati bizottság, a Mavir és a potenciális szereplők bemutatták, hol tart a folyamat és mik a fő szempontok az elosztói rugalmassági piac implementációjával kapcsolatban.

Program:

Prezentáció letöltése

Az elosztói rugalmasság kérdése, ahogy az E.ON látja.

Energiaközösségek Fóruma

Az átalakuló európai és hazai villamosenergia-piacon több új piaci szereplő is megjelent. A vonatkozó uniós és hazai jogszabályok ezen szereplők rendszerbe történő integrálására számos kísérletet tesznek.  Ugyanakkor tapasztalatok hiányában számos nyitott kérdés maradt az új és a régi szereplők hatékony együttműködése vonatkozásában.

A magyar jogszabályalkotó az új szabályozási rendszer kidolgozására érdekes gyakorlati megközelítést dolgozott ki. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) a Nemzeti Energiastratégia 2030 c. dokumentumban foglaltak alapján 2020 elején megbízta a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalt (NKFIH), hogy az energiaközösségek kialakítását és működését támogató mintaprojektek megvalósítására energetikai innovációs pályázatot hirdessen meg. Ennek célja az volt, hogy a pályázatokban megfogalmazódó projekt elképzelések segítsenek a jelenlegi szabályozásban fennálló akadályok, problémák azonosításában és az energiaközösségekre vonatkozó hazai szabályozás finomításában, véglegesítésében.

Ezen javaslatok összefogását és a legjobb gyakorlatok megosztását a ZKK energiaközösségi fórum létrehozásával támogatja. A fórumokon résztvevő energiaközösségek, szabályzó hatóságok közösen alkotják meg a szükséges továbblépés irányára vonatkozó elképzeléseket.

A nyertes pályázatok előrehaladását segítendő, a megvalósítás közben felmerülő javaslatok összefogására és a legjobb gyakorlatok megosztására a ZKK energiaközösségi fórumsorozatot indított. A szabályozási kérdések megvitatását nagy mértékben támogatta, hogy a Fórumokon a mintaprojektek résztvevőin kívül a MEKH, az ITM és az NKFIH munkatársai is részt vettek, valamint a hálózati engedélyesek is többször ismertették véleményüket.

A Fórum szakmai vezetője: dr. Szolnoki Pálma

Az elmúlt egy évben hat tematikus fórumalkalmat, és ezt követően egy összefoglaló alkalmat rendeztünk, az alábbi ütemezéssel és tartalommal:

2021.06.22. Energiaközösségek fóruma, indító megbeszélés

2021.07.22. Második Fórum alkalom:

A Fórumon a résztvevők az energiaközösségek létrehozásával és működtetésével kapcsolatos tapasztalataikat osztották meg, illetve javaslatokat tettek a szükséges szabályozási változtatásokra az alábbi témakörökben:

2021.10.14. Harmadik alkalom:

A találkozón Dicső Gábor, a VPP Magyarország Befektetési és Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója mutatta be a VPP által elkészített, 3 településre kiterjedő energiaközösségek üzleti modelljét, és a kapcsolódó szabályozási kérdéseket.

2021.12.08. Negyedik alkalom:

A Fórumon az energiaközösségek működésével kapcsolatban felvethető rendszerhasználati-díjkedvezmény került megvitatásra, amelyre vonatkozóan a résztvevők előzetes írásos véleményt is készítettek. Ezek alapján a Fórumon az energiaközösségi pilotok, az elosztók, az E.ON, és a MEKH is ismertette véleményét.

2022.01.26. Ötödik alkalom:

A találkozón a résztvevők az energiaközösségek érdekeit képviselő szervezet (egyesület vagy szövetség) megalapítását vitatták meg illetve folytatták az előző megbeszélésen megkezdett vitát a hálózathasználati díjak energiaközösségek szempontjából releváns átalakításáról.

2022.03.24. Hatodik alkalom:

A találkozó három fő pontból állt. Először Grabner Péter bemutatta a Magyar Máltai Szeretetszolgálat jelenlegi közösségi energia programját, a jövőbeli terveket, valamint az azok megvalósíthatóságához kapcsolódó szakmai kérdéseket. Ezt követően Ercsey Tamás tájékoztatta a résztvevőket a Magyar Energiaközösségek és Rugalmassági Szolgáltatók (MERSZ) érdekvédelmi szervezetének megalakulásával kapcsolatos legújabb fejleményekről. Végül az energiaközösségi pilotok számoltak be projektjeik legfrissebb állapotáról, eredményekről és a fő akadályozó tényezőkről.

 

A hat alkalmat követően a ZKK munkatársai egyedi interjúkat készítettek a pilot projektekkel, illetve egyéb közösségi energia kezdeményezések szervezőivel. A fórumok és interjúk alapján egy összefoglaló prezentációt és dokumentumot állítottunk össze, melynek célja a jelenlegi szabályozási kérdések bemutatása, a felvetett megoldási javaslatok ismertetése, és ezek alapján a (ZKK véleménye szerint) a továbblépési irány meghatározása.

2022.06.15. Összefoglaló alkalom:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram