Hidrogéngazdaság

A magyar hidrogéngazdaság fejlesztésére 2020 áprilisában jött létre a Nemzeti Hidrogén-technológiai Platform. Több mint 70, többségében vállalati tagot számlál, de munkájában a tudományos élet képviselői, kormányzati szereplők, háttérintézmények, és egyéb szervezetek (egyesületek, klaszterek) is részt vesznek. A Platform munkájának első szakasza a hidrogéngazdaság globális fejlődési irányait, valamint a hazai kompetenciákat és lehetőségeket felvázoló Fehér Könyv megszületésével 2021 márciusában lezárult. Ezzel párhuzamosan az Innovációs és Technológiai Minisztérium megkezdte a Nemzeti Hidrogén Stratégia kidolgozását, melyet a Kormány 2021 júniusában fogadott el.

A ZKK az iparági párbeszéd fenntartásában és a stratégia végrehajtásában segíti a Platform további munkáját. 2022 júniusáig 6 workshop megszervezését tervezzük, amelyek a stratégia végrehajtása során esetlegesen felmerülő problémák megoldásához, valamint az iparági együttműködések megerősítéséhez járulnak majd hozzá. A rendezvények a következő eredményeket hozhatják:

  • javaslatok megfogalmazása a hidrogéngazdaság különböző szegmenseit (közlekedési, ipari, energetikai felhasználás, földgázhálózati betáplálás, tárolás, előállítás, stb.) érintő szabályozás kialakítására/pontosítására hazai és uniós szinten is
  • a hidrogén-technológiai megoldások alkalmazásának térnyerését segítő demonstrációs és innovációs projektek elindítása
  • nemzetközi hidrogén-projektekben (pl. IPCEI) való magyar részvétel elősegítése

Téma szakmai vezetője: dr. Kaderják Péter

Események:

A Zéró Karbon Központ 2021 őszén három workshopot rendezett a hazai hidrogéngazdaság fejlesztési lehetőségeinek témájában. Az első - kapcsolódva a Nemzeti Hidrogénstratégia Zöld Kamion Programjához – a hidrogénnek a közlekedési szektorban betölthető szerepével, a második a hidrogéntechnológiák villamosenergia-rendszerbeli integrálásával, a harmadik pedig az ipari hidrogénfelhasználás bővítésével és zöldítésével foglalkozott.

A három rendezvényen elhangzott előadások tartalmi összefoglalását és a főbb konklúziókat tartalmazó ZKK policy paper.

A 2021. szeptember 16-án megrendezett Zöld Kamion workshop nyilvános anyagai:

A 2021. szeptember 27-én megrendezett Hidrogéntechnológiák a villamosenergia-rendszerben workshop nyilvános anyagai:

A 2021. október 13-án megrendezett A hidrogénfelhasználás bővítésének és zöldítésének lehetőségei az iparban workshop nyilvános anyagai:

A ZKK 2022 tavaszán két további eseményt szervezett a hidrogéngazdaság fejlődési lehetőségeinek témájában. Az első, április 5-i eseményen Breitner Dániel, az O&GD üzletfejlesztési igazgatója mutatta be a HyStore projektet, melynek célja, hogy a hidrogént meglévő és működő vagy felhagyott földgázmezőkben tárolja.

A 2022. április 5-i workshop nyilvános anyaga megtekinthető itt:

ZKK_bemutato_220405

A második, a Magyar Hidrogéntechnológiai Szövetséggel közös április 20-i rendezvény az alábbi célokat tűzte ki:

  • A „Hidrogéngazdaság kiépítését szolgáló kutatás-fejlesztés és innováció” prioritásos projekt első lépéseinek, terveinek, a célok, a várható, elvárható eredmények bemutatása;
  • A Megújuló Energiák Nemzeti laboratórium gazdaság és iparfejlesztést támogató innovációs ötleteinek, a tervezett ipari-felsőoktatási/kutatóhelyi együttműködések bemutatása;
  • Tervezett IPCEI projektek bemutatása
  • Hidrogéntechnológiai KFI eredmények a közelmúltból; frissen közzétett vagy közlésre előkészített eredmények bemutatása.

Előadások:

A rendezvénysorozat utolsó fejezeteként a BME Zéró Karbon Központ 2022. november 23-i rendezvényén kerekasztal beszélgetésekre hívta a hidrogén infrastruktúra értékláncmenti szereplőinek vezetőit, szakembereit és a hatósági és támogató szervezetek képviselőit. A kerekasztal beszélgetések résztvevői megvitatták a hidrogén termelés, szállítás, elosztás és tárolás lehetőségeit Magyarországon. A megbeszélések eredménye egy egységes irányvonal megfogalmazása a Hidrogén Highway projekt céljainak eléréséhez.

A rendezvény publikus előadása:

A rendezvényről készült összefoglaló itt olvasható:

 

 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram