Zöld háttéripar fejlesztés

A 2020-ban elfogadott Nemzeti Energiastratégia egyik fontos célkitűzése, hogy az energiaszektor zöldítése a hazai háttéripar bázisán, a magyar gazdaság növekedését segítve, új munkahelyeket teremtve menjen végbe. A Kormány által 2021 májusában elfogadott Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia olyan forgatókönyveket vázol fel, amelyekkel már a gazdaság egésze 2050-ig történő karbonmentesítésének törvényben rögzített célja is elérhető lesz. A stratégia ugyancsak kiemelt fontosságot tulajdonít azoknak a gazdasági és társadalmi kérdéseknek, amelyek alapos elemzésével biztosítható, hogy Magyarország a zöld átmenet nyertese legyen.

A ZKK ennek a célnak az eléréséhez egy zöld háttéripar fejlesztési koncepció kidolgozásával kívánt hozzájárulni. Az első feladat a „zöld” iparágak körének tudományos igényű lehatárolása volt, hiszen korántsem egyértelműek azok a kritériumok, amelyek egy adott iparág környezet- és klímavédelmi szempontú értékelése során szerepet játszhatnak. Meghatároztuk a „zöldként” azonosított iparágak azon teljesítmény-mutatóit, amelyek javítása a stratégia célja, és amelyek nyomon követésével a végrehajtás sikere lemérhető. Felmértük az egyes iparágak fejlődési potenciálját, támaszkodva a meglévő ipar-,energia-, és klímapolitikai dokumentumokban felvázolt pályákra. Javaslatot tettünk az ágazati célkitűzések elérését szolgáló eszközrendszer kialakítására, valamint kialakítottunk egy olyan vállalati adatbázist, amely tartalmazza a hazai zöldgazdaság fejlesztés szempontjából meghatározó vállalati kör publikusan elérhető fontosabb adatait, és a későbbi szakpolitikai elemzések valamint az intézkedések nyomon követésének alapvető eszköze lehet.

Zöld Háttéripar Fejlesztési Koncepció

Téma szakmai vezetője: dr. Kaderják Péter


III. workshop

A harmadik, záró workshop a zöld átmenetben leginkább érintett iparágak pénzügyi/gazdasági teljesítményének értékelési lehetőségeit járta körbe, és az eredményeknek a környezeti teljesítménnyel való lehetséges összefüggéseit vizsgálta. A workshopra 2022. április 26-án került sor, amelyen dr. Böcskei Elvira, a BME Pénzügyek Tanszék vezetőjének előadása után a hazai pénzügyi szakma szakértői vitatták meg az elhangzottakat.

 1. Köszöntő – dr. Kaderják Péter, ZKK vezető
 2. A zöld átmenetben leginkább érintettnek tekintett iparágak pénzügyi/gazdasági teljesítményének értékelése, az eredmények lehetséges összefüggései a környezeti-teljesítménnyel, Dr. Böcskei Elvira, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Pénzügyek Tanszékének vezetője
 3. Felkért hozzászóló: Rózsa Attila (Debreceni Egyetem)
 4. Kerekasztal-beszélgetés

A műhelyvita előadása:

A zöld átmenetben leginkább érintettnek tekintett iparágak pénzügyi/gazdasági teljesítményei


II. workshop

A Zöld Háttéripar Fejlesztési Koncepció második műhelyvitájára 2022. 04.14-én 10:00– 11:30 között online módon került sor. Témája az I. workshop alapján lehatárolt iparágak „zöld” teljesítményének értékelése volt. A műhelyvitába a korábbi eseményen részt vett szakértők és a témakörrel foglalkozó államigazgatási és akadémiai kiválóságok mellett új szakértők is bekapcsolódtak.

Program:

 1. Köszöntő – dr. Kaderják Péter, ZKK vezető
 2. Az I. workshop alapján lehatárolt iparágak „zöld” teljesítményének értékelése, Dr. Pálvölgyi Tamás, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem docense
 3. Felkért hozzászólók: Nemes Csaba, MEKH és Bartus Gábor, NFFT, BME
 4. Kerekasztal-beszélgetés

A műhelyvita előadása:

Az I. workshop alapján lehatárolt iparágak „zöld” teljesítményének értékelése


I. workshop

A Zöld Háttéripar Fejlesztés projekt első műhelyvitáját 2022. 02. 18-án 10:00 – 11:30 között rendeztük. Témája a „zöld” iparágak körének tudományos igényű lehatárolása volt, hiszen korántsem egyértelműek azok a kritériumok, amelyek egy adott iparág környezet- és klímavédelmi szempontú értékelése során szerepet játszhatnak.  A rendezvény online formában zajlott. A műhelyvitán a ZKK által megbízott külső szakértők mellett a témakörrel foglalkozó államigazgatási és akadémiai szakértők, kiválóságok vettek részt meghívásos alapon.

Program:

 1. Köszöntő – dr. Kaderják Péter, ZKK vezető
 2. A „zöld” iparágak körének lehatárolása - Rozs Bálint, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. Energia és Klímapolitikai üzletágának tanácsadója
 3. Felkért hozzászólók
 4. Kerekasztal-beszélgetés

A műhelyvita felvezető előadása:

A "Zöld" iparágak lehatárolása

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram