Energiaközösségek Fóruma

Energiaközösségek Fóruma

Az átalakuló európai és hazai villamosenergia-piacon több új piaci szereplő is megjelent. A vonatkozó uniós és hazai jogszabályok ezen szereplők rendszerbe történő integrálására számos kísérletet tesznek.  Ugyanakkor tapasztalatok hiányában számos nyitott kérdés maradt az új és a régi szereplők hatékony együttműködése vonatkozásában.

A magyar jogszabályalkotó az új szabályozási rendszer kidolgozására érdekes gyakorlati megközelítést dolgozott ki. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) a Nemzeti Energiastratégia 2030 c. dokumentumban foglaltak alapján 2020 elején megbízta a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalt (NKFIH), hogy az energiaközösségek kialakítását és működését támogató mintaprojektek megvalósítására energetikai innovációs pályázatot hirdessen meg. Ennek célja az volt, hogy a pályázatokban megfogalmazódó projekt elképzelések segítsenek a jelenlegi szabályozásban fennálló akadályok, problémák azonosításában és az energiaközösségekre vonatkozó hazai szabályozás finomításában, véglegesítésében.

Ezen javaslatok összefogását és a legjobb gyakorlatok megosztását a ZKK energiaközösségi fórum létrehozásával támogatja. A fórumokon résztvevő energiaközösségek, szabályzó hatóságok közösen alkotják meg a szükséges továbblépés irányára vonatkozó elképzeléseket.

A nyertes pályázatok előrehaladását segítendő, a megvalósítás közben felmerülő javaslatok összefogására és a legjobb gyakorlatok megosztására a ZKK energiaközösségi fórumsorozatot indított. A szabályozási kérdések megvitatását nagy mértékben támogatta, hogy a Fórumokon a mintaprojektek résztvevőin kívül a MEKH, az ITM és az NKFIH munkatársai is részt vettek, valamint a hálózati engedélyesek is többször ismertették véleményüket.

A Fórum szakmai vezetője: dr. Szolnoki Pálma

Az elmúlt egy évben hat tematikus fórumalkalmat, és ezt követően egy összefoglaló alkalmat rendeztünk, az alábbi ütemezéssel és tartalommal:

2021.06.22. Energiaközösségek fóruma, indító megbeszélés

    • Alföldy-Boruss Márk (ITM): az energiaközösségek mögötti jogalkotói szándék, az eddig kialakított szabályozási keret, a továbblépés kérdései
    • A projektek egyenkénti bemutatása, nehézségek, kérdések, sikerterületek megosztás

2021.07.22. Második Fórum alkalom:

A Fórumon a résztvevők az energiaközösségek létrehozásával és működtetésével kapcsolatos tapasztalataikat osztották meg, illetve javaslatokat tettek a szükséges szabályozási változtatásokra az alábbi témakörökben:

  • Energiaközösség jogi formája
  • Energiavásárlás és megosztás
  • Energiaközösség és aggregálás
  • Járulékok megfizetése
  • Ügyfélkapcsolatok

2021.10.14. Harmadik alkalom:

A találkozón Dicső Gábor, a VPP Magyarország Befektetési és Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója mutatta be a VPP által elkészített, 3 településre kiterjedő energiaközösségek üzleti modelljét, és a kapcsolódó szabályozási kérdéseket.

2021.12.08. Negyedik alkalom:

A Fórumon az energiaközösségek működésével kapcsolatban felvethető rendszerhasználati-díjkedvezmény került megvitatásra, amelyre vonatkozóan a résztvevők előzetes írásos véleményt is készítettek. Ezek alapján a Fórumon az energiaközösségi pilotok, az elosztók, az E.ON, és a MEKH is ismertette véleményét.

2022.01.26. Ötödik alkalom:

A találkozón a résztvevők az energiaközösségek érdekeit képviselő szervezet (egyesület vagy szövetség) megalapítását vitatták meg illetve folytatták az előző megbeszélésen megkezdett vitát a hálózathasználati díjak energiaközösségek szempontjából releváns átalakításáról.

2022.03.24. Hatodik alkalom:

A találkozó három fő pontból állt. Először Grabner Péter bemutatta a Magyar Máltai Szeretetszolgálat jelenlegi közösségi energia programját, a jövőbeli terveket, valamint az azok megvalósíthatóságához kapcsolódó szakmai kérdéseket. Ezt követően Ercsey Tamás tájékoztatta a résztvevőket a Magyar Energiaközösségek és Rugalmassági Szolgáltatók (MERSZ) érdekvédelmi szervezetének megalakulásával kapcsolatos legújabb fejleményekről. Végül az energiaközösségi pilotok számoltak be projektjeik legfrissebb állapotáról, eredményekről és a fő akadályozó tényezőkről.


 
A hat alkalmat követően a ZKK munkatársai egyedi interjúkat készítettek a pilot projektekkel, illetve egyéb közösségi energia kezdeményezések szervezőivel. A fórumok és interjúk alapján egy összefoglaló prezentációt és dokumentumot állítottunk össze, melynek célja a jelenlegi szabályozási kérdések bemutatása, a felvetett megoldási javaslatok ismertetése, és ezek alapján a (ZKK véleménye szerint) a továbblépési irány meghatározása.

2022.06.15. Hetedik, összefoglaló alkalom:

2022.09.07. Nyolcadik alkalom, téma: Megosztás a villamosenergia-rendszerben

A találkozó során az energiaközösségek és a társasházi együttesen eljáró termelő-fogyasztók által helyben termelt villamosenergia tagokkal való megosztásának kritikus pontjait jártuk körül, mint a szerepkörök, mérési igények, allokációs módszertanok, és a szükséges megállapodási dokumentum tartalma. Az alkalmon az Elosztói Szabályzati Bizottság megosztás témával foglalkozó munkacsoportjának vezetője is ismertette jelenlegi koncepciójukat.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram